Vindmøllene sviver på Utsira

To vindmøller er satt i drift på Utsira med nok elektrisk kraft til 10 husstander. Senere skal overskuddsproduksjonen fra vindmøllene på øya kunne lagres som hydrogen.