- Elever blir umyndiggjort

Lån for elever i den videregående skole helt opp til 22-23 årsalderen blir behovsprøvd mot foreldrenes inntekt. — Umyndiggjøringav en gruppe elever, mener Tone Irèn Anvedsen.