Markedsfører gratisutdanning

Alle voksne født før 1. januar 1978 som ikke har videregående utdanning, har rett på slik. Nå markedsfører fylkeskommunen dette tilbudet.