Mer jobb i borehullet

På norsk sokkel er man verdensledende når det gjelder å flytteprosessene og kontrollen ned i borehullet, mener Schlumberger.