Elever får røyke i videregående

Et knapt flertall i opplæringsutvalget, åtte mot sju, ville innførerøykeforbud på de videregående skolene i Rogaland. Da saken kom oppi fylkestinget i går, var det stort politisk flertall imot et sliktrøykeforbud. Bare 18 av 57 støttet røykeforbud.