Aker Elektro jakter lærlinger

En ordrereserve på 2,2 milliarder kroner, tilsvarende halvannet års omsetning. Aker Elektro er på hugget, og søker nå etter 55 nye lærlinger, 30 av dem i Stavanger.