Regjeringen vil bruke 7,2 milliarder mer

Regjeringen vil bruke 7,2 milliarder mer. Mesteparten går tilForsvaret og helse, framgår det av forslaget til revidertnasjonalbudsjett.