Braathens-sak til Bondevik

SAS-oppkjøpet av Braathens blir nå tatt opp i Stortinget. Stortingsrepresentant Morten Lund (Sp) ber i et spørsmål til statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om regjeringens syn på saken.