Color Line: Ikke aktuelt med permitteringer

Color Line har mindre trafikknedgang enn fryktet etter at importforbudet av kjøtt trådte i kraft for vel to uker siden.