Flom - et varsku om klimaendring

Den globale oppvarmingen vil føre til flere flomkatastrofer i årene som kommer, mener Verdensbankens fremste klimaforsker Robert Watson.