- Tomteutnyttelse er helt avgjørende

Forus Næringspark merker ikke kommunal forskjellsbehandling når det gjelder byggehøyder, men behandlingstidene varierer.