OPEC vil reduserere oljeproduksjonen

OPEC-landene har innkalt til ekstraordinært møte i august for å vedta en reduksjon i oljeproduksjonen på 1-1,5 millioner fat per dag.