Berge utfordrer politikerne

Troen på Norskehavet er sterkt svekket etter en serie tørre brønner. Anslagene settes ned 30 prosent. — Politikerne har en stor utfordring, sier OD-sjef Gunnar Berge.