Vest ut av Sparebank 1-samarbeid

Sparebanken Vest går ut av SpareBank 1-samarbeidet. Banken taper 125 millioner kroner som følge av eierskapet i den omstridte bankgrupperingen.