Ørlite framskritt for EØS

Tre tekniske grupper skal bringe EØS-forhandlingene framover. Men gapet mellom krav og tilbud består.