CO2-frie skip om kort tid

Om få år vil skip mellom Norge og Europa drives med utslippsfriebrensel— celler. Skipene får regionhavner langs norskekysten somutgangspunkt. De vil revolusjonere norsk-europeisk transport.