Prior godtar millionbot

Prior Norge AB har godtatt et forelegg på 1 million kroner for uaktsomt heleri av 47 tonn smuglet kalkunkjøtt.