Kjøttbransjen forbereder seg på tøffere tider

Det bondeeide storkonsernet Norsk Kjøtt forbereder seg på dårligere rammevilkår og mer import enn i dag.