Røkke avhengig av Oslo Børs

Når Oslo Børs åpner mandag formiddag vil det knytte seg en spesiell interesse til aksjene i Aker Kværner.