Sterk vekst i forvaltningskapitalen i norske fond

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond økte med 18 milliarder kroner i første halvår i år.