Grane-jubel på Rosenberg og Kværner Egersund

Dette er en stor dag for Rogaland, sier klubbleder Einar Risa ved Kværner Rosenberg. Grane-kontrakten sikrer 2000 årsverk i Kværner.