Høy oljepris gir milliarder i olje-restskatt

Når oljeselskapene skal betale restskatt, handler det ikke om vekslepenger. Det handler om 3,5 milliarder kroner.