Lite fyringsolje gir høy oljepris

Det er ikke mangel på råolje som holder oljeprisen oppe, men lave lagre av fyrings— olje i USA og spent situasjon i Midtøsten.