Brøt studiene uten tolk

En gjeng unge jubler. 10 millioner kroner er øremerket dem i budsjettforslaget. Penger som skal sikre dem en sjanse til utdanning.