Kvinner velger deltid

Yrkesaktiviteten blant kvinner i aldersgruppen 35-55 år har økt sterkt i perioden 1972-1996. Det har også vært en økning i andelen som jobber helhet etter småbarnfasen. Men deltidsarbeid er fortsatt utbredt i denne aldersgruppen.