Arbeiderpartiet utsetter Statoil-saken tillandsmøtet

Arbeiderpartiets sentralstyre bestemtemandag at behandlingen av den omstridte Statoil-saken skal utsettestil landsmøtet i november.