Nær halvering av torskefisket

EU og Norge er enige om en reduksjon i torskefisket i Nordsjøen med 45 prosent neste år av hensyn til bestanden.