Vill vekst i vikarbransjen

Stadig flere bedrifter benytter seg av stadig flere vikarbyråer tilå ansette flere midlertidig ansatte på flere og flere områder.