• Kreditorene vegrer seg for å melde krav i Baasland-saken. Aftenposten

Kreditorer vegrer seg for å melde sine krav til bostyret