• Erik Holsvik

Skipsfarten skal bli grønnere

Norske redere vil være pådrivere i verden for skipsfart uten skadelige utslipp til hav eller luft.