• Den nye rekorden kan forklares med økte gassmengder fra blant annet StatoilHydros Kvitebjørn. Øyvind Hagen, StatoilHydro

Ny rekord i gasseksport