• Thomas Fosse

Nordens største innovasjons- konferanse til Stavanger