• Pål Christensen

SR-Bank skal hente 550 millioner kroner

Veksten i Sparebank 1 SR-Bank er så kraftig at konsernet for første gang henter penger gjennom en emisjon. 550 millioner kroner i frisk kapital skal inn.