Bli medlem, få rabatt

Hvis du har forsikringer for 20.000 kroner i If, og er medlem iHuseiernes landsforbund, får du omtrent 2000 kroner i rabatt.