Dramatisk utflagging

Hundrevis av norske offshorefartøy kommer trolig til å fire detnorske flagget samtidig. Før jul blir det bestemt hvilket flagg somskal erstatte det norske og hvor mange sjøfolk som mister jobbenesine.