Technor tjener mer penger

Technor ASAs resultat for første halvår er på 2.4 millioner kroner etter finans, skatt og minoritetsinteresser. Tilsvarende tall i fjor var 1.4 millioner kroner.