God vekst i Fjord Line

Årets maitrafikk med Fjord Line var den beste i rederiets historie.