Vil ha Sola som ny helikopterbase

Regjeringen velger Sola som framtidig helikopterbase, og foreslårsamarbeid med det sivile helikoptermiljøet på flyplassen.