Flust med feil på riggen

I de to granskningsrapportene som ble lagt fram etter ulykken somdrepte Keith Karlsson, 17. april 2002, ramser operatøren, eieren ogmyndighetene opp en rekke feil og mangler ved ulykkesriggen.