Milliard-bygging på Kårstø i fem- seks år

Etter at gasskraft— verket er ferdig sommaren 2007, kan det likevel bli samanhengande byggjeverksemd på Kårstø fram til 2012.