- Gass er forbuden frukt

Oljedirektoratet advarer: For tidlig gassutvinning fra felt som også har olje, kan føre til at olje for mange hundre milliarder kroner går tapt.