- Ryfast best

RYFYLKE: — Vi forholder oss til den godkjente konsekvensutredningen for Ryfylkeforbindelsen, som dokumenterer at Ryfast-alternativet er det samfunnsøkonomisk beste alternativet og i tillegg gunstigst for flertallet av de reisende, kommenterer samferdselssjef Gunnar O. Eiterjord i Rogaland fylkeskommune.