Rydder opp i arbeidsforholdene

Drosjenæringen har for lengst innsett at den sliter med omdømmet og eget selvbilde, for ikke å snakke om dårlige arbeidsforhold og vanskelig rekruttering.