Litt sterkere lånevekst

Låneiveren hos norske husholdninger og banker har styrket seg noe.