Gullalder i sikte for ungdom i oljå

Ungdom som vil jobbe offshore går gylne tider i møte. Høy oljepris, stor aktivitet og et nært forestående generasjonsskifte venter.