Kårstø skjerper rutinene

For høyt trykk i et lukket rørsystem førte til at rundt 10 tonn propan lakk ut på Kårstø 7. januar.