Økokrims «svarte hull» i FC-saken tettes

En ny analyse av pengestrømmen i Finance Credit-selskapene viser at det er et beløp mellom 10 og 40 millioner som det ikke kan gjøres rede for.