Statoil leter mer på Færøyene

åtte søkere: Statoil og sju andre oljeselskap har søkt om nye leteoppgaver på Færøyenes sokkel i landets andre konsesjonsrunde. De åtte selskapene har søkt på ni lisenser. Selskapene søker både individuelt og i femgrupper.