Men Sevland varsler kutt

Selv om Stavanger kommune kan se fram til økte inntekter fra staten neste år, betyr ikke det at kommuneøkonomien blir romsligere. For trolig vil også utgiftene øke i 2005.