Bergen kommune dropper Windows

Bergen kommune skal heretter satse på operativsystemet Linux på flere av kommunens sentrale systemer. Kommunen regner med å spare mange millioner når de kvitter seg med Microsoft Windows og HP-Unix.